Wykaz rachunków

 

IV.

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

NBP O/O w Gdańsku

38 1010 1140 0066 7922 3100 0000

1.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

NBP O/O w Gdańsku

72 1010 1140 0068 1322 3100 0000

2.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

NBP O/O w Gdańsku

98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

3.

Sąd Rejonowy w Gdyni

Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia

NBP O/O w Gdańsku

25 1010 1140 0065 6522 3100 0000

4.

Sąd Rejonowy w Kartuzach

ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy

NBP O/O w Gdańsku

04 1010 1140 0064 4822 3100 0000

5.

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna

NBP O/O w Gdańsku

40 1010 1140 0065 1022 3100 0000

6.

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn

NBP O/O w Gdańsku

81 1010 1140 0050 3422 3100 0000

7.

Sąd Rejonowy w Malborku

ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork

NBP O/O w Gdańsku

29 1010 1140 0050 6322 3100 0000

8.

Sąd Rejonowy w Sopocie

ul. 1-go Maja 10, 81-967 Sopot

NBP O/O w Gdańsku

64 1010 1140 0064 2222 3100 0000

9.

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

ul. Kościuszki 30, 83-200 Starogard Gdański

NBP O/O w Gdańsku

57 1010 1140 0064 8022 3100 0000

10.

Sąd Rejonowy w Tczewie

ul. Kołłątaja 6, 83-110 Tczew

NBP O/O w Gdańsku

14 1010 1140 0071 5522 3100 0000

11.

Sąd Rejonowy w Wejherowie

ul. Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo

NBP O/O w Gdańsku

59 1010 1140 0071 8422 3100 0000

 Opublikowano przez o 10:45

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30