Telefony

 

Główna siedziba sądu:

Sąd Rejonowy w Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1 tel.58 779-68-00 fax: 58 779-69-80

Sekretariat Prezesa                                                            58 779-68-05

I Wydział Cywilny                                                                58 779-68-20

                                                                                            fax. 58 779-69-83

II Wydział Karny                                                                  58 779-68-30

                                                                                           fax. 58 779-69-84

III Wydział Rodzinny i Nieletnich                                      58 779-68-50

                                                                                              fax. 58 779-69-85

IV Wydział Pracy                                                                58 779-68-29

V Wydział Ksiąg Wieczystych                                        58 779-68-60

                                                                                          fax. 58 779-69-86

Oddział Administracyjny                                                  58 779-68-05

Oddział Finansowy                                                           58 779-68-10

                                                                                           fax. 58 779-69-81

Windykacja Należności Sądowych                                 58 779-68-40

II Zespół Kuratorów dla Dorosłych                               58 779-68-93

I Zespół Kuratorów Rodzinnych                                  58 779-68-92

 Opublikowano przez o 10:26

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30