Telefony

 

Główna siedziba sądu:

Sąd Rejonowy w Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 26 tel.58 694-94-00 fax: 694-94-03

Sekretariat Prezesa                                                            58 694-94-01

I Wydział Cywilny                                                                58 694-94-10

II Wydział Karny                                                                  58 694-94-20

III Wydział Rodzinny i Nieletnich                                      58 694-94-30

IV Wydział Pracy                                                                58 694-94-40

Oddział Administracyjny                                                  58 694-94-04

Oddział Finansowy                                                           58 694-94-61

I Zespół Kuratorów dla Dorosłych                               58 694-94-25 (Kierownik: Arkadiusz Krasnodębski)

I Zespół Kuratorów Rodzinnych                                  58 694-94-35 (Kierownik: Elżbieta Kus)

Budynek V Wydziału Ksiąg Wieczystych – Kartuzy, ul. Kościuszki 1

Wydział Ksiąg Wieczystych                                             58 681-43-14

 Opublikowano przez o 10:26