Telefony

 

Główna siedziba sądu:

Sąd Rejonowy w Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1 tel.58 779-68-00 fax: 58 779-69-80

Sekretariat Prezesa                                                            58 779-68-05

I Wydział Cywilny                                                                58 779-68-20

                                                                                            fax. 58 779-69-83

II Wydział Karny                                                                  58 779-68-30

                                                                                           fax. 58 779-69-84

III Wydział Rodzinny i Nieletnich                                      58 779-68-50

                                                                                              fax. 58 779-69-85

IV Wydział Pracy                                                                58 779-68-29

V Wydział Ksiąg Wieczystych                                        58 779-68-60

                                                                                          fax. 58 779-69-86

Oddział Administracyjny                                                  58 779-68-05

Oddział Finansowy                                                           58 779-68-10

                                                                                           fax. 58 779-69-81

Windykacja Należności Sądowych                                 58 779-68-40

II Zespół Kuratorów dla Dorosłych                               58 779-68-93

I Zespół Kuratorów Rodzinnych                                  58 779-68-92

 Opublikowano przez o 10:26

W dniu 14 sierpnia 2020r.(piątek) Sąd Rejonowy w Kartuzach będzie nie czynny w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota), tj.w dniu wolnym od pracy.