Telefony

 

Główna siedziba sądu:

Sąd Rejonowy w Kartuzach 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1 tel.58 779-68-00 fax: 58 779-69-80

Sekretariat Prezesa                                                            58 779-68-05

I Wydział Cywilny                                                                58 779-68-20

II Wydział Karny                                                                  58 779-68-30

III Wydział Rodzinny i Nieletnich                                      58 779-68-50

IV Wydział Pracy                                                                58 779-68-29

V Wydział Ksiąg Wieczystych                                        58 779-68-60

Oddział Administracyjny                                                  58 779-68-05

Oddział Finansowy                                                           58 779-68-10

Windykacja Należności Sądowych                                 58 779-68-40

II Zespół Kuratorów dla Dorosłych                               58 779-68-93

I Zespół Kuratorów Rodzinnych                                  58 779-68-92

 Opublikowano przez o 10:26

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.