Sprawozdania statystyczne

 

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf MS-S1 - Sprawozdania w sprawach cywilnych za rok 2016 619 KB 352
pdf MS-S1 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2016 617 KB 358
pdf MS-S5 - Sprawozdania w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2016 420 KB 338
pdf MS-S5 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2016 419 KB 285
pdf MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w I instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 354 KB 548
pdf MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2016 356 KB 417
pdf MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2016 125 KB 407
pdf MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2016 125 KB 310
pdf MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2016 223 KB 442
pdf MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2016 223 KB 311
pdf MS-S11-12 - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2016 517 KB 298
pdf MS-S11-12 - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2016 520 KB 504
pdf MS-S16 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych za rok 2015 421 KB 74
pdf MS-S16-18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2016 511 KB 277
pdf MS-S16-18 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2016 512 KB 307
pdf MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych za 2016 210 KB 303
pdf MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących księg wieczystych za półrocze 2016 210 KB 281
pdf MS-S40 - Sprawozdanie w sprawach kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 269 KB 61
pdf MS-S40 - Sprawozdanie z dzialalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2016 265 KB 284
pdf MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2016 265 KB 291
pdf MS-S1 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 590 KB 273
pdf MS-S1 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2015 592 KB 258
pdf MS-S5 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2015 424 KB 283
pdf MS-S5 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2015 429 KB 298
pdf MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w I instancji według właściowści rzeczowej za rok 2015 356 KB 289
pdf MS-S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w I instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015 354 KB 293
pdf MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2015 129 KB 332
pdf MS-S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2015 125 KB 304
pdf MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2015 223 KB 531
pdf MS-S10 - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2015 223 KB 289
pdf MS-S11-12 - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2015 509 KB 266
pdf MS-S11-12 - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2015 519 KB 251
pdf MS-S16 - Sprawozdanie w sprawch rodzinnych za I półrocze 2015 420 KB 271
pdf MS-S18 - Sprawozdanie w sprawach nieletnich za I półrocze 2015 162 KB 621
pdf MS-S18 - Sprawozdanie w sprawach nieletnich za rok 2015 163 KB 415
pdf MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących księg wieczystych za I półrocze 2015 223 KB 287
pdf MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących księg wieczystych za rok 2015 223 KB 250
pdf MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2015 265 KB 729
pdf MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia-I półrocze 2017 411 KB 212
pdf MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych-I półrocze 2017 1 MB 235
pdf MS-S16-18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich-I półrocze 2017 1 MB 233
pdf MS-S20 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych-I półrocze 2017 335 KB 231
pdf MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej-I półrocze 2017 581 KB 222
pdf MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika-I półrocze 2017 443 KB 255
pdf MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej-I półrocze 2017 569 KB 250
 Opublikowano przez o 21:54

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30