Mediacje

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w Sądach Okręgowych.
Listy mediatorów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku, w zakładce Mediacje lub pod poniższym linkiem:
 Opublikowano przez o 13:44