Mediacje

 

„Uprzejmie informujemy, iż od dnia 3 października 2017 r. Pani Ewa Łabuda – Stały Mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku pełni stałe dyżury informacyjne dotyczące postępowań mediacyjnych. Dyżury pełnione są w Biurze Mediacji mieszczącym się w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 10, tel. 516-073-292 we wtorki w godz. 16:00 – 18:00 oraz czwartki w godz. 16:00 – 18:00.”

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w Sądach Okręgowych.
Listy mediatorów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku, w zakładce Mediacje lub pod poniższym linkiem:
 Opublikowano przez o 13:44