Kuratorzy

 
II Zespół kuratorskiej służby sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

siedziba:

Sąd Rejonowy w Kartuzach

83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1

Obsługa Zespołu

Katarzyna Czaja

pok. 1.18, tel. 58 779-68-93

fax. 58 779-69-87

e-mail: kuratorzydladoroslych@kartuzy.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Arkadiusz Krasnodębski – pok. 1.27

wtorek 9.00 – 14.00, czwartek 9.00 – 14.00,

tel. 58 779-68-80 lub 664-913-652

e-mail: arkadiusz.krasnodebski@kartuzy.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi:

Andrzej Bystron – pok. 1.24

środa 9:00 – 14:00, czwartek 9:00 – 14:00

tel. 58 779-68-90 lub 664-914-233

e-mail: andrzej.bystron@kartuzy.sr.gov.pl

Bogumiła Lewicka – pok. 1.24

poniedziałek 9:00 – 14:00, wtorek 9:00 – 14:00

tel. 58 779-68-91

e-mail: bogumila.lewicka@kartuzy.sr.gov.pl

Karolina Sikora – pok. 1.17

poniedziałek 9:00 – 14:00, środa 9:00 – 14:00

tel. 58 779-68-88 lub 728-854-967

e-mail: karolina.sikora@kartuzy.sr.gov.pl

Katarzyna Kus-Petk – pok. 1.17

czwartek 9:00 – 14:00, piątek 9:00 – 14:00

tel. 58 779-68-87 lub 664-912-789

e-mail: katarzyna.kus-petk@katuzy.sr.gov.pl

Marcela Etmańska (aplikant kuratorski) – pok. 1.17

tel. 58 779-68-87 lub 728-855-461

I Zespół kuratorskiej służby sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

siedziba: 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 1

Obsługa Zespołu

Joanna Szczypior

pok. 1.18, tel. 58 779-68-92

fax. 58 779-69-87

e-mail: kuratorzyrodzinni@kartuzy.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Elżbieta Kus – pok. 1.29

poniedziałek 10:00 – 17:30, środa 10:00 – 15:30

tel. 58 779-68-81 lub 664-913-846

e-mail: elzbieta.kus@kartuzy.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi:

Beata Płotka – pok. 1.28

środa 9:00 – 14:00, piątek 9:00 – 14:00

tel. 58 779-68-83 lub 664-912-954

e-mail: beata.plotka@kartuzy.sr.gov.pl

Emilia Przystupa – pok. 1.16

wtorek 9:00 – 14:00, czwartek 9:00 – 14:00

tel. 58 779-68-84 lub 728-820-696

e-mail: emilia.przystupa@kartuzy.sr.gov.pl

Magdalena Orzeł – pok. 1.16

poniedziałek 9:00 – 14:00, środa 10:00 – 15:00

tel. 58 779-68-85 lub 664-912-969

e-mail: magdalena.orzel@kartuzy.sr.gov.pl

Bartosz Jaworski – pok. 1.28

poniedziałek 9:00 – 14:00, czwartek 9:00 – 14:00

tel. 58 779-68-82 lub 664-913-916

e-mail: bartosz.jaworski@kartuzy.sr.gov.pl

Alina Rakoczy – pok. 1.16

środa 8:00 – 13:00, piątek 9:00 – 14:00

tel. 58 779-68-86 lub 664-912-966

e-mail: alina.rakoczy@kartuzy.sr.gov.pl

 Opublikowano przez o 10:10

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30