Lista referendarzy sądowych

 
I Wydział Cywilny
  • Justyna Andrukanis
  • Bożena Dombrowska (1/2 etatu)
  • Anna Rodak (1/2 etatu)

II Wydział Karny

  • Bożena Dombrowska (1/2 etatu)
V Wydział Ksiąg Wieczystych
  • Barbara Cylke
  • Piotr Furmańczyk
  • Aleksandra Haczkiewicz
  • Hanna Kosicka
  • Anna Rodak (1/2 etatu)
 Opublikowano przez o 10:21