Lista referendarzy sądowych

 
I Wydział Cywilny
  • Justyna Andrukanis
  • Bożena Dombrowska
V Wydział Ksiąg Wieczystych
  • Barbara Cylke
  • Piotr Furmańczyk
  • Aleksandra Haczkiewicz
  • Hanna Kosicka
  • Anna Rodak
 Opublikowano przez o 10:21

Komunikat !!!

Od dnia 24.02.2020 r. wejście do Sądu Rejonowego w Kartuzach
odbywa się poprzez kontrolę za pomocą wykrywacza metalu oraz prześwietlania bagażu przez aparaturę RTG. Osoby uprawnione są  zwolnione z procedury kontroli za okazaniem legitymacji służbowej.