Komornicy Sądowi działający przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

 

Ryszard Pryzmont

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Jeziorna 2

83-300 Kartuzy

Godziny przyjmowania interesantów:
środa 9:00 – 11:00 i 13:00 – 15:00

W wyżej wymienionej Kancelarii występują przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

 

Andrzej Styś

Kancelaria Komornicza nr II

ul. Przy Torach 1

83-300 Kartuzy

Godziny przyjmowania interesantów:

wtorek 8:00 – 10:00 i 14:30 – 16:00

W wyżej wymienionej Kancelarii występują przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Łukasz Szymański

Kancelaria Komornicza nr III

ul. Gdańska 18

83-300 Kartuzy

Godziny przyjmowania interesantów:

środa 9:00 – 13:00

W wyżej wymienionej Kancelarii występują przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Kamil Kasperski

Kancelaria Komornicza nr IV

ul. T. Kościuszki 12/22

83-300 Kartuzy

Godziny przyjmowania interesantów:

wtorek 9:00 – 15:00

 Opublikowano przez o 10:26

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2, WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA TERENIE POWIATU KARTUSKIEGO I ZAKWALIFIKOWANIEM POWIATU KARTUSKIEGO DO „OBSZARU CZERWONEGO” ZOSTAJĄ WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE OGRANICZENIA W PRACY SĄDU REJONOWEGO W KARTUZACH:

  1. OD DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAMKNIĘCIE DLA INTERESANTÓW:

– BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW – INFORMECJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SĄDU MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (nie dotyczy czytelni akt, gdzie przyjmowane będą jedynie osoby uprzednio umówione telefonicznie lub drogą elektroniczną),

– BIURA PODAWCZEGO – MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA KORESPONDENCJI WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB DO SPECJALNEGO POJEMNIKA WYSTAWIONEGO PRZED WEJŚCIEM DO SĄDU (nie dotyczy Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, KPP Kartuzy, Urzędu Skarbowego w Kartuzach     i Komorników Sądowych działających przy SR w Kartuzach),

– KASY – MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA OPŁAT WYŁĄCZNIE W DRODZE PRZELEWÓW NA RACHUNKI BANKOWE SĄDU.

  1. UPRASZA SIĘ OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ LUB NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM, A WEZWANE DO SĄDU O WCZEŚNIEJSZE INFORMOWANIE O TYM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
  2. WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W KARTUZACH ODBĘDĄ SIĘ W USTALONYCH WCZEŚNIEJ TERMINACH.

W dniu 19.10.2020r. oraz 26.10.2020r. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne do godz. 15:30