Komornicy Sądowi działający przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

 

Ryszard Pryzmont

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Jeziorna 2

83-300 Kartuzy

Godziny przyjmowania interesantów:
środa 9:00 – 11:00 i 13:00 – 15:00

W wyżej wymienionej Kancelarii występują przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

 

Andrzej Styś

Kancelaria Komornicza nr II

ul. Przy Torach 1

83-300 Kartuzy

Godziny przyjmowania interesantów:

wtorek 8:00 – 10:00 i 14:30 – 16:00

W wyżej wymienionej Kancelarii występują przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Łukasz Szymański

Kancelaria Komornicza nr III

ul. Gdańska 18

83-300 Kartuzy

Godziny przyjmowania interesantów:

środa 9:00 – 13:00

Kamil Kasperski

Kancelaria Komornicza nr IV

ul. T. Kościuszki 12/22

83-300 Kartuzy

Godziny przyjmowania interesantów:

wtorek 9:00 – 15:00

 Opublikowano przez o 10:26

W dniu 14 sierpnia 2020r.(piątek) Sąd Rejonowy w Kartuzach będzie nie czynny w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota), tj.w dniu wolnym od pracy.