Cze 292020
 

Na podstawie art. 636³ § 3 k.p.c. w zw. z art. 28 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw Sąd Rejonowy w Kartuzach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 maja 2020 r. przed notariuszem Sylwią Sołyszko w Kancelarii Notarialnej w Sierakowicach złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku działającego pod firmą: Kazimierz Kwidziński Firma Handlowa „KAMI” Kazimierz Kwidziński z siedzibą w Sianowie – w spadku (adres: 83 – 328 Sianowo, nr 21B), posiadający numer REGON 5891001882 i NIP 5891001882, który to wykaz objęto protokołem Rep. A numer 3828/2020 r.


                Poucza się, że ze złożonym wykazem, który znajduje się także w aktach Sądu Rejonowego w Kartuzach I Wydziału Cywilnego o sygnaturze I Ns 140/20, może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Poucza się także, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 08:31
Cze 292020
 

W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 90/20 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 09 stycznia 2020 r., Repertorium A nr 72/2020 przed notariuszem Martą Przybyłowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Żukowie, obejmujący złożony przez Elżbietę Szemis wykaz inwentarza po Andrzeju Szemis (synu Henryka i Teresy), zmarłym w dniu 30 grudnia 2016 r. w Żukowie, ostatnio stale zamieszkałym w Żukowie.

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 Opublikowano przez o 08:27
Kwi 212020
 

W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w I Wydziale Cywilnym w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 458/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Michale Tadeuszu Falkiewiczu, PESEL 48071201577, synu Kazimierza i Janiny, zmarłym w dniu 7 lutego 2016 r. w Baninie, ostatnio stale zamieszkałym w Baninie.

Poucza się, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Kwi 062018
 

UWAGA

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie   w  formie  elektronicznej.

 

Papierowe znaki opłaty sądowej   mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

 

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej E-znaki będą generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem       https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 Opublikowano przez o 15:03
Gru 192017
 

W dniu w 02 października 2017r. w Sądzie Rejonowym w Kartuzach I Wydziale Cywilnym został złożony przez Danutę Cywińską wykaz inwentarza po Czesławie Zatońskiej, córce Władysława i Stanisławy, PESEL 31072005226, zmarłej w dniu 02 kwietnia 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Przodkowie, przy ulicy Za Strumykiem 78, 83-304 Przodkowo.
Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 13:29
Gru 012017
 

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 01 grudnia 2017r. w sprawie sygn. akt I Ns 542/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wiesławie Beacie Borowieckiej (córce Romana Alojzego i Teresy), zmarłej w dniu 28 czerwca 2013r. w Gdańsku, PESEL 70031500802, ostatnio stale zamieszkałej w Sznurkach.
Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

 Opublikowano przez o 13:51
Lis 152017
 

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 23 października 2017r. w sprawie sygn. akt I Ns 397/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Wieliczko (synu Stefana i Elżbiety), zmarłym w dniu 09 grudnia 2011r. w Sierakowicach, PESEL 48041902956, ostatnio stale zamieszkałym w Sierakowicach.
Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”;

 Opublikowano przez o 16:15
Lis 152017
 

I Ns 400/17

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 13 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt z I Ns 400/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Kaczmarku (synu Jerzego i Ireny), zmarłym w dniu 04 marca 2017r. w miejscowości Kolonia, PESEL 61061709752, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Kolonia.
Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 Opublikowano przez o 16:03