Sie 192020
 

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 30 kwietnia 2020r. w sprawie sygn. akt I Ns 346/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po:

Januszu Magulskim, (synu Józefa i Elżbiety), zmarłym w dniu 1 stycznia 2012r. w Gdyni, PESEL 64112101217, ostatnio stale zamieszkałym w Goręczynie.

Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

 Opublikowano przez o 13:46
Sie 032020
 

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 44/19 Grażyna Skierka, Gracjan Skierka i Sandra Skierka złożyli wykaz inwentarza po Dariuszu Marku Skierka, synu Stanisława i Marii, PESEL 64082702351, zmarłym w dniu 02 lipca 2018 r. w Borowie, ostatnio stale zamieszkałym w Borowie.

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

 Opublikowano przez o 22:48
Cze 292020
 

Na podstawie art. 636³ § 3 k.p.c. w zw. z art. 28 ust.1 zd. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw Sąd Rejonowy w Kartuzach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 maja 2020 r. przed notariuszem Sylwią Sołyszko w Kancelarii Notarialnej w Sierakowicach złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku działającego pod firmą: Kazimierz Kwidziński Firma Handlowa „KAMI” Kazimierz Kwidziński z siedzibą w Sianowie – w spadku (adres: 83 – 328 Sianowo, nr 21B), posiadający numer REGON 5891001882 i NIP 5891001882, który to wykaz objęto protokołem Rep. A numer 3828/2020 r.


                Poucza się, że ze złożonym wykazem, który znajduje się także w aktach Sądu Rejonowego w Kartuzach I Wydziału Cywilnego o sygnaturze I Ns 140/20, może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Poucza się także, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 08:31
Cze 292020
 

W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 90/20 złożono wypis protokołu sporządzonego w dniu 09 stycznia 2020 r., Repertorium A nr 72/2020 przed notariuszem Martą Przybyłowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Żukowie, obejmujący złożony przez Elżbietę Szemis wykaz inwentarza po Andrzeju Szemis (synu Henryka i Teresy), zmarłym w dniu 30 grudnia 2016 r. w Żukowie, ostatnio stale zamieszkałym w Żukowie.

Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 Opublikowano przez o 08:27
Kwi 212020
 

W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w I Wydziale Cywilnym w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 458/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Michale Tadeuszu Falkiewiczu, PESEL 48071201577, synu Kazimierza i Janiny, zmarłym w dniu 7 lutego 2016 r. w Baninie, ostatnio stale zamieszkałym w Baninie.

Poucza się, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Kwi 062018
 

UWAGA

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie   w  formie  elektronicznej.

 

Papierowe znaki opłaty sądowej   mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

 

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej E-znaki będą generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem       https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 Opublikowano przez o 15:03
Gru 192017
 

W dniu w 02 października 2017r. w Sądzie Rejonowym w Kartuzach I Wydziale Cywilnym został złożony przez Danutę Cywińską wykaz inwentarza po Czesławie Zatońskiej, córce Władysława i Stanisławy, PESEL 31072005226, zmarłej w dniu 02 kwietnia 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Przodkowie, przy ulicy Za Strumykiem 78, 83-304 Przodkowo.
Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Opublikowano przez o 13:29
Gru 012017
 

„W Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Wydziale I Cywilnym w dniu 01 grudnia 2017r. w sprawie sygn. akt I Ns 542/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wiesławie Beacie Borowieckiej (córce Romana Alojzego i Teresy), zmarłej w dniu 28 czerwca 2013r. w Gdańsku, PESEL 70031500802, ostatnio stale zamieszkałej w Sznurkach.
Poucza się, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”,

 Opublikowano przez o 13:51

W dniu 14 sierpnia 2020r.(piątek) Sąd Rejonowy w Kartuzach będzie nie czynny w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota), tj.w dniu wolnym od pracy.