Wrz 132018
 

Uprzejmie informujemy, że Stały Mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Pani Sławomira Pastuszak-Nicewicz, mediator Polskiego Centrum Mediacji pełni dyżury informacyjne dotyczące mediacji. Spotkania w ramach dyżurów odbywają się w Żukowie przy ul. Gdańskiej 8, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 10:00 – 16:00 i wymagają wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu. Kontakt w sprawie umówienia spotkania: 502-942-447.

Wrz 232016
 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w Sądach Okręgowych.
Listy mediatorów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku, w zakładce Mediacje lub pod poniższym linkiem:
 Opublikowano przez o 14:01

W dniu 14 sierpnia 2020r.(piątek) Sąd Rejonowy w Kartuzach będzie nie czynny w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota), tj.w dniu wolnym od pracy.